Vergoede jeugdhulp (tot 18 jaar)

Per 1-1-2021 ben ik gecontracteerd als jeugdhulpaanbieder door de H10 (gemeente Den Haag en 9 omliggende gemeentes waaronder ook Wassenaar en Voorschoten) voor;

- Generalistische Basis GGZ (kortdurende zorg bij psychische klachten)

- Specialistische GGZ (intensieve en langer durende zorg bij psychische klachten).

Dit betekent dat deze zorg 100% vergoed wordt vanuit de gemeente waar je staat ingeschreven. Om hiervoor in aanmerking te komen heb je een verwijzing nodig van een huisarts, jeugdarts, gecertificeerde instelling, medisch specialist of de gemeente (bijvoorbeeld via een Centrum voor Jeugd en Gezin). De verwijzer bepaalt of zij je doorverwijzen voor Generalistische Basis GGZ (kortdurend) of Specialistische GGZ (intensiever en langer durend). Ook staat er op de verwijzing de klacht waarmee je wordt doorverwezen en een vermoedelijke diagnose.

Na een intake waarin we samen de hulpvraag bespreken en kijken hoe ik je verder kan helpen, kan ik vergoede jeugdhulp aanvragen bij je gemeente.

Vergoede zorg (jong) volwassenen (18+)

Het merendeel van de behandelingen van Boekweit Psychotherapie is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Iedere Nederlander is via dit basispakket verzekerd voor de Generalistische Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ.

De therapie wordt afhankelijk van je polis (gedeeltelijk) vergoed door de zorgverzekeraar. Je krijgt van mij een factuur mee, die je vervolgens bij je verzekering kan indienen. Heb je een naturapolis? Dan krijg je ongeveer 60-80% van je verzekeraar terug. Heb je een restitutiepolis? Dan krijg je het marktconforme tarief volledig van de verzekeraar vergoed. Neem contact op met je zorgverzekeraar om te horen welk percentage van de behandeling vergoed wordt.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding is een verwijzing van de huisarts/bedrijfsarts noodzakelijk en dient er sprake te zijn van een diagnose volgens DSM-V die door het Zorginstituut Nederland (ZIN) in het verzekerde pakket is opgenomen. De huisarts bepaalt via de verwijzing of je in aanmerking komt voor Generalistische Basis GGZ of voor Gespecialiseerde GGZ.

Ben je verzekerd bij de ONVZ? Goed nieuws, ik heb voor 2021 een contract met ONVZ afgesloten zodat bovenstaande zorg 100% vergoed wordt.

Mocht er geen sprake zijn van een diagnose die valt onder de door het ZIN vastgestelde verzekerde zorg dus vergoed wordt vanuit de zorgverzekering (bv relatieproblematiek, aanpassingsproblemen en rouwverwerking) dan kan je er voor kiezen om zelf te betalen. Het particuliere tarief is 105 euro per sessie van 50 minuten.

Eigen risico (jong) volwassenen (18+)

Het is belangrijk om rekening te houden dat de zorgverzekeraar, wanneer deze de nota van de behandeling ontvangt, het Eigen Risico met u gaat afrekenen. Iedere verzekerde heeft een verplicht Eigen Risico van maximaal 385 euro. Wanneer je in het kalender jaar nog geen andere zorgkosten hebt gemaakt zal de zorgverzekeraar bij ontvangst van de nota eerst dit Eigen Risico afrekenen.

No show

Als je onverhoopt niet op de afspraak kan komen, is het belangrijk om tenminste 24 uur van te voren af te zeggen (via telefoon of email). Anders moeten anderen die zorg nodig hebben onnodig lang wachten. Indien je niet op tijd annuleert, wordt het no show tarief van 50 euro in rekening gebracht. Deze kan je niet declareren bij de zorgverzekering.