Individuele psychotherapie

Met individuele psychotherapie gaan we samen aan de slag om behandeldoelen op te stellen en te bereiken en klachten te verminderen. We kijken naar de onderliggende factoren die meespelen in het ontstaan en het in stand houden van de klachten. Ook is er aandacht voor hoe je je hebt ontwikkeld binnen je gezin en de omgeving waarin je bent opgegroeid. We maken gebruik van je talenten en krachten om je valkuilen aan te pakken. Daarnaast maken we gebruik van technieken vanuit verschillende stromingen waaronder;

EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing)

EMDR is een geprotocolleerde psychotherapie die veel gebruikt wordt om traumatische gebeurtenissen die hebben geleid tot PTTS (Posttraumatische Stress-Stoornis) te verwerken. Daarnaast kan EMDR succesvol toegepast worden bij klachten rondom angst, depressie en zelfbeeld.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie richt zich op hoe een klacht is ontstaan en in stand gehouden wordt en hoe dit veranderd kan worden in een gewenste richting. Het is een actieve therapie gericht op dagelijkse gebeurtenissen waarbij we samen uitzoeken hoe gedachten, gevoel en gedrag elkaar beïnvloeden. Door middel van gedragsexperimenten en oefeningen kan gewerkt worden om klachten te verminderen en helpende gedachten of gewenst gedrag te ontwikkelen.

Schema therapie

Schema therapie is een vorm van psychotherapie die er van uit gaat dat de manier van kijken naar onszelf, anderen en de wereld om ons heen, gevormd wordt door aangeboren temperament in combinatie met ervaringen uit de vroege jeugd. Hierdoor kunnen hardnekkige denk- en gedragspatronen ontstaan waar je steeds in vastloopt. Met behulp van cognitieve en ervaringsgerichte oefeningen wordt gewerkt aan het doorbreken van deze patronen en het bereiken van behandeldoelen.

Kwaliteit en integriteit van de hulp

Psychotherapeut is een beschermde titel in de Wet op de Beroepen in de individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Als Psychotherapeut ben ik verplicht mij te registreren in het BIG-register. Het doel van de Wet BIG is het beschermen van de cliënt tegen ondeskundige zorgverleners. Als Psychotherapeut moet je je iedere 5 jaar laten herregistreren in het BIG-register om te laten zien dat je nog steeds voldoet aan de eisen voor het beroep anders wordt je uitgeschreven en mag je je beroep niet meer uitoefenen. Mijn BIG registratienummer is: 19927019116. 

 

Om de kwaliteit en integriteit van de hulp scherp te houden conformeer ik me aan de beroepscodes van de NVO (Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen) en de NVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie). Daarnaast ben ik lid van de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten) en ZZP Jeugd GGZ Haaglanden. In mijn praktijk is de klachtenregeling van de LVVP van toepassing. Zie https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/

 

Goedgekeurd Kwaliteitsstatuut 2022
PDF – 89,9 KB 479 downloads
Privacyverklaring Boekweit Psychotherapie
PDF – 138,0 KB 814 downloads